Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   20/5/2022      Views:  70

UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, UBND tỉnh ủy quyền BQL các khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, nội dung ủy quyền gồm các công việc như sau:

1. Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

2. Nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động (số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động) của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp;

3. Nhận báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

4. Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

5. Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Qua đó, Văn bản Ủy quyền quy định Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm thực hiện công việc được ủy quyền nêu tại Điều 1 theo đúng nội dung đã được ủy quyền và các quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

Văn bản Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2022 đến 31/5/2027./.

Category:
Tin về ban quản lý
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em tại KCN Du Long
Tham gia tập huấn chuyên môn Bồi dưỡng khai thác cơ sở dữ liệu về Sở hữu trí tuệ của quốc gia, của tỉnh tại Sở Khoa học và Công nghệ
Phối hợp cùng Sở Công thương khảo sát và cập nhật về tình hình đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN Thành Hải
Khối thi đua tham mưu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP