Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
LIÊN HỆ    

  BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN

- Điện thoại: 0259.2212708 - 0259.2212709
- Điện thoại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 0259.2212708 - 0259.2212709 - 0259.3922046
- Fax: 0259.3922046
- Email: bqlkcn.nt@gmail.com
- Địa chỉ: Số 59 đường 16 tháng 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh ThuậnTHÔNG TIN LIÊN HỆ    

Lãnh đạo
Sử Đình Vinh
Trưởng ban
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Huỳnh Ngọc Sơn
P.Trưởng ban
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
 
Văn phòng
Phạm Thị Minh
Chánh văn phòng
0979 820 743
minhpt.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Cao Hữu Ký
Chuyên viên
0982 792 468
huuky.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Nguyễn Thị Huỳnh Thư
Chuyên viên
0369 878 356
huynhthu.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Phùng Thị Kim Tiên
Chuyên viên
0362 772 089
kimtien.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
 
Phòng Nghiệp vụ
Hoàng Ngọc Lợi
Trưởng phòng
0918 370 480
ngocloi.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Phạm Dũng
Phó trưởng phòng
0913 198 024
phamdung.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Nguyễn Thị Hoài Ái
Chuyên viên
0975 606 696
hoaiai.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Bùi Thị Thanh Huệ
Chuyên viên
0932 036 678
thanhhue@ninhthuan.gov.vn
Phan Tiến Khoa
Chuyên viên
0916 366 744
tienkhoa.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Đỗ Trúc Ngân
Chuyên viên
0383 685 455
trucngan.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Nguyễn Bình Phương Thy
Chuyên viên
0916 998 820
phuongthy.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Hồ Hải Quỳnh Nhi
Chuyên viên
0944 955 150
quynhnhi.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
 
Trung tâm Khai thác Hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư (đơn vị trực thuộc)
Nguyễn Thị Minh Thương
0975 887 311
minhthuong.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
 

Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH